headerphoto

Školský rok 2022 - 2023


Slávnostné otvorenie školského roka 2022-2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod v priestoroch školy.

Zraz 7:45 pred školou

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2022 - 2023!

(po skončení slávnostného otvorenia sa uskutočnia triednické hodiny v kmeňových učebniach)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Koniec šk. roka 2021-22

Milí študenti, pred sebou máte dva mesiace zaslúžených prázdnin, oddychu a krásnych letných chvíľ. Užite si ich v zdraví a domácej pohode v kruhu svojich najbližších a priateľov.
Milé kolegyne a kolegovia, želám Vám, aby ste si každý deň dovolenky v zdraví a s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševnú silu, načerpali optimizmus a energiu do nového školského roka.

Mgr. I. Sedláková, riaditeľka

Príhovor župana KSK

Príhovor riaditeľky SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice

 

Európsky Erasmus deň na Gemerskej

24. 6. 2022 účastníci stáží v Krakowe, Olomouci a Splite odovzdali svoje zážitky spolužiakom, prezentovali krásne fotografie, ponúkali jedlá typické pre krajinu, ktorú navštívil. Ochutnali sme poľské krowky aj pirohy, moravské koláče. Českú študentskú pečať aj chorvátske čokolády Kraš sme zajedali jednohubkami s pršútom. Zo Splitu stážisti doniesli skúsenosti s výrobou bio kozmetiky. Dokázali, že nielen pracovali ale aj spoznávali novú krajinu a jej kultúru.

 

Festival študentských remesiel Kežmarok 2022

10. júna 2022 sme sa už tradične zúčastnili súťažného podujatia Festival študentských remesiel v Kežmarku. Naša škola sa úspešne prezentovala v súťažiach v odevnej tvorbe, v účesovej tvorbe a vo vizáži.
V oblasti odevnej tvorby sme očarili odbornú porotu kolekciami „Pošepkám ti“ a „Letný opar“ a získali sme 1. miesto. Vďaka patrí prezentujúcim študentom II. A a Ing. Gunárovej a MgA. Vargoškovej Semjanovej, ktoré ich odborne viedli.
V oblasti vizáže odborná porota udelila 3. miesto študentke Lívii Bujňákovej, III. I za stvárnenie témy „Folklór na tvári“. Vďaka patrí ja modelke Gréte Miklášovej a hlavne odbornému vedeniu Mgr. Bodnárovej.
V účesovej tvorbe Kvetnú múzu stvárnila Simona Pazderáková, I. NSA. Vďaka patrí modelke Marianne Kvašnej a odbornému vedeniu Bc. Štadlerovej.
Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

Podporili sme mamičky a bábätká v UNLP

Ani tento školský rok nechýbajú v našej škole dobrovoľnícke aktivity. Pri jednej z nich sme spolupracovali s neonatologickým oddelením Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Novonarodeným deťom a ich mamičkám darovali žiačky I. NSA a II. NSA s p. učiteľkou Ing. Mentovou 30 chobotničiek, ktoré samé vyrobili na hodinách úžitkového výtvarníctva. Chobotničky sú symbolom novonarodených detí, lebo ich chápadielka pripomínajú pupočnú šnúru. Mamičkám vyčarili úsmev na tvári a hrejivý pocit, že na nich niekto myslí a podporuje ich. "Vždy nás poteší, keď sa niekto ozve, že vyrobil pre novorodeniatka či už hračky, čiapočky alebo deky. Ľudia nás vyhľadávajú sami a väčšinou hovoria, že to robia pre radosť. Háčkované darčeky potom dostanú nielen detičky predčasne narodené, ale napríklad aj nekľudné bábätká," konštatovala primárka neonatologického oddelenia MUDr. Iveta Kostelníková, ktorej ďakujeme za milé prijatie.

 

O kaderníka Medzibodrožia

Zúčastnili sme sa medzinárodnej súťaže Kaderník Medzibodrožia, ktorá sa konala 20. mája 2022 v Kráľovskom Chlmci. Školu reprezentovali dve žiačky.
Z III. D to bola Kiara Donovalová s modelkou Simonou Eperješiovou v kategórii Spoločenský účes pod odborným dozorom Bc. Jany Ivanovej.
Žiačka z III. A Radoslava Čigašová súťažila s modelkou Kiarou Donovalovou v kategórii Múza leta. V tejto kategórii získala 1. miesto pod odborným dozorom Mgr. Moniky Petričkovej.
Blahoželáme! (aj FB)

 

Každý piatok ožije župnými dňami iný región. Program odštartuje 29. 4. na Gemeri, pokračuje 6. 5. na Spiši, odkiaľ sa 13. 5. presunie na Zemplín. Vyvrcholením bude slávnosť na Above, a to 20. 5., keď ožije Župné mestečko na Námestí Maratónu mieru v Košiciach. Absolútnu bodku za Župnými dňami dá v sobotu 21. 5. galaprogram Klenoty Košického kraja pri Immaculate.

 

Písali o nás...


 

Oceňovali dobrovoľníkov - Srdce na dlani

Po pandemickej pauze župa ocenila dobrovoľníkov za rok 2020 aj 2021 z rôznych oblastí.

KSK a Dobrovoľnícke centrum Košického kraja 29. 3. 2022 ocenili tých, ktorí si na to síce nepotrpia, no o to viac si to zaslúžia. Ocenenie Srdce na dlani je venované ľuďom, ktorí svoj čas dobrovoľne a bez nároku na honorár venujú prospešným aktivitám. Naša škola získala ocenenie v kategórii Dobrovoľníci v oblasti ochrany životného prostredia

 

Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov získala zaslúžené ocenenie aj naša dlhoročná kolegyňa pani učiteľka Lívia Slatinská. Celý svoj pracovný život venovala našej škole, a to nielen vyučovaniu ale aj mnohým aktivitám, ktorými prispievala značnou mierou k dobrému menu a zviditeľneniu našej školy. Jej prácu ocenil osobne aj predseda KSK pán Trnka ďakovným listom

 

S Erasmom do sveta


Tešíme sa, že sa môžeme opäť vrátiť k tradícii zahraničných odborných stáží. Tento rok absolvuje 49 žiakov a 3 majstri odborného výcviku stáže, ktoré boli odložené kvôli COVIDu. V Olomouci, Krakowe a Splite naši študenti získavajú medzinárodné skúsenosti a tým posilňujú svoje odborné zručnosti, Slogan "S Erasmom do sveta" sa po troch rokoch stáva opäť realitou.
OLOMOUC KRAKOV Split

 

Opäť OTVÁRAME pre verejnosť

Vážení zákazníci!

Od 01.marca 2022 budú prevádzky KADERNÍCTVO a KOZMETIKA otvorené NA OBJEDNÁVKU. Objednajte sa prosím na tel. 055/ 64 24 561.
PRED VSTUPOM DO ŠKOLSKÝCH PRIESTOROV BUDE POTREBNÉ VYPLNIŤ TLAČIVO PREHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TEŠÍME SA NA VÁS. [Otváracie hodiny]

 

Najnovšie COVID-19 info z ministerstva


 

Máme ďalší úspešný projekt


Dnes sme dostali VÝBORNÚ SPRÁVU, že na základe rozhodnutia Hodnotiacej komisie Nadácie VSE, ktorá počas januára vyhodnotila zaslané žiadosti o podporu v rámci 1. grantovej výzvy s názvom PODPORA MALÝCH INOVÁCIÍ a následného schválenia tohto výberu Správnou radou Nadácie VSE, "BOL VÁŠ PROJEKT ÚSPEŠNÝ A PATRI MEDZI VYBRANÉ PODPORENÉ PROJEKTY GRANTU. GRATULUJEME A TEŠÍME SA NA ÚSPEŠNÚ SPOLUPRÁCU."
Opäť vylepšíme naše pracovné prostredie. Tešíme sa a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe projektu.

♥ ♥ ♥ VALENTÍNSKY DEŇ ♥ ♥ ♥


Ďakujeme všetkým, ktorý sa aj tento rok zapojili do valentínskej súťaže tried a spríjemnili tak atmosféru v našej škole. Videli sme valentínske líčenie, outfity, valentínky v nemčine, či výzdobu v triedach a odbornej učebni. Zvlášť milé boli valentínske pozdravy, ktoré žiaci za svoju triedu čítali v rozhlasovom vysielaní. Pekné melódie a slová vďaky a uznania padli dobre každému. Akciu koordinoval školský parlament a tu sú výsledky: 1. miesto získala I.A, o 2. miesto sa podelili II.A a II.I, ktoré svoje umenie predviedli valentínskym líčením na odbornej praxi a 3. miesto patrí III.A. Blahoželáme a veríme, že sladké marlenky vám chutili! Nech nám dobroprajný a láskavý valentínsky duch vydrží počas celého roka!

Všetky foto zatiaľ na FB v albume ♥ 🗢

 

ONLINE informačný deň

V stredu 16. februára 2022 v čase 16-19 hod sa uskutoční online informačné popoludnie. Na otázky budú odpovedať výchovná poradkyňa a školský psychológ, a tiež vedenie školy.
Link na stretnutie (tento text a v kalendári vpravo) vás pripojí cez MS Teams v prehliadači, takže teams nepotrebujete mať nainštalovaný.

 

Najnovšie COVID-19 info z ministerstva


 

Cieľom programu „Spolu úspešnejší 2021“ bolo zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov stredných škôl, ktoré žiaci potrebujú pre ich uplatnenie sa na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní.

SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice sa do daného programu zapojila. Doučovanie sa realizovalo pre odbory kozmetik, kaderník- vizážista a kozmetička a vizážistka. Vzdelávania sa zúčastnilo 12 dievčat. Venovala sa im p. Ružičková - MOV odboru kozmetik. Vzdelávanie bolo zamerané na precvičovanie kozmetických úkonov, čo sa prejavilo v náraste zručnosti a kompetencií pri práci s kozmetickou prístrojovou technikou. Dievčatá boli aktívne, pracovalo sa v kľudnej komornej atmosfére. Významným prínosom bol individuálny prístup pani Ružičkovej smerom k dievčatám.

Pozitívne vnímame zodpovedný prístup a záujem našich dievčat k vzdelávaniu pre vlastnú úspešnú budúcnosť.

 


Blížia sa prijímačky


Vieme už, koľko žiakov a na aké odbory sa chystáme prijať. Sledujte TU

 AKTUALIZOVANÉ Pravidlá


COVID automat Školský semafor Príznaky ochorenia

Stiahnite si toto Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

 

VODA nad ZLATO


Získali sme prvé miesto

Vo finále súťaže Voda nad zlato organizovanej KSK sa tím našej školy zhostil úlohy originálneho spracovania enviro-projektu a jeho obhajoby pred päťčlennou odbornou komisiou najlepšie zo všetkých 13 tímov a projekt našej školy na zlepšenie životného prostredia zvíťazil ! ! !

Ďakujeme aj tým, ktorí sa snažili poukázať na kvalitu projektu v hlasovaní, ale pravda sa ukázala (https://www.arr.sk/) Samozrejme aj tak ďakujeme za všetky hlasy ??????

Ďakujeme študentke Simone Darokovej, vedúcemu projektu Ing. Jacovi a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu.

 

Získali sme prestížne ocenenie ANGAŽOVANÁ ŠKOLA - VÍŤAZ

čítajte viac...

Získali sme prestížne ocenenie Angažovaná škola – víťaz

Angažovaná škola je národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré do svojich osnov zaviedli výchovu k dobrovoľníctvu a svoje vyučovanie tak prepájajú s potrebami reálneho života. Oceňovanie prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je pre nás cťou a zadosťučinením, že projekt našej školy „Beauty srdce pre osamelých seniorov“ sa v celoslovenskom finále zaradil medzi troch víťazov a získal „zlatú značku“. Naši študenti ponúkli klientom z Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Kosˇiciach svoje profesiona´lne beauty sluzˇby a opäť ukázali, že nie sú len šikovní a odborne zdatní, ale majú srdce na správnom mieste. Angažovaná škola propaguje vyučovaciu a učebnú stratégiu service learning, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Teoretická príprava v škole je prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže, Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. Organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
• Pozrite si ocenené projekty na stránke Angažovanej školy
• Beauty srdce pre osamelých seniorov na školskom FB

... čítajte menej

 

Zelená oáza - outdoorová učebňa


V apríli 2021 sme zareagovali na výzvu Nadácie Veolia o udelenie zamestnaneckého grantu a uchádzali sa o dotáciu v projekte zamestnaneckých grantov s názvom Zelená oáza – outdoorová učebňa. Cieľom projektu bolo vytvorenie zelenej vonkajšej učebne školy - oddychového kútika pre žiakov a zamestnancov školy. Miestom realizácie projektu bolo vonkajšie átrium za budovou školy.

čítajte viac...

Boli obstarané, zmontované a inštalované drevené prístrešky s popínavými rastlinami a vonkajšie sedenie pre žiakov školy z europaliet. Škola reagovala na potrebu žiakov a učiteľov pôsobiť počas prestávok vo vyučovaní v prípade priaznivého počasia na školskom dvore. Požiadavka na výuku v outdoorovej učebni rezonovala na škole už niekoľko rokov. Montáž a inštaláciu prístrešku a sedenia škola realizovala zorganizovaním dobrovoľníckych aktivít zo strany pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.

Miesto pred montážou Prístrešok dorazil v demonte
Lakovanie Hej rup...
...a strecha Hotovo - zrealizované
Paletové sedenie Zimný variant

Zapojenie sa do projektu Nadácie Veolia priamo súviselo so snahou školy pokračovať v aktivitách - zabezpečenie a inštalácia prístrešku a sedenia umožnila žiakom a vyučujúcim realizáciu priamej výučby, mimoškolských a oddychových aktivít mimo uzavretého priestoru budovy školy.

17.11.2021 sa spoločným úsilím plnohodnotne podarilo dokončiť realizáciu projektu. Všetci veríme, že jar 2022 umožní prvé hodiny využitia inštalovanej outdoorovej učebne žiakmi i vyučujúcimi a prispeje k skvalitneniu výučby i enviropovedomia žiakov školy. Paletové sedenie je v zimnom období dočasne umiestnené vo vnútornom átriu školy – vstupná časť s osobnými skrinkami žiakov.

Ďakujeme Nadácii Veolia za poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu grantu.

 

Beauty srdce pre osamelých seniorov


Sme finalistami projektu Angažovaná škola

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce MŠ, ZŠ a SŠ, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele.

Študenti SOŠ beauty služieb v Košiciach ponúkli klientom z Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach svoje profesionálne služby, napr. strihanie a úpravu vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž tváre a rúk, manikúru a líčenie. Projekt posilnil nielen tímovú spoluprácu, ale zvýšil empatiu voči seniorom a komunitné a medzigeneračné vzťahy v mestskej časti Košice Juh.

 

Sociálne štipendium - 2021-2022


Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

    Hmotná núdza

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2020/2021

    Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2019

  • Presný zoznam potrebných dokladov je v dokumente (pdf):

    STIPENDIUM-poberanie

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
najneskôr do 27. septembra 2021!

Prehodnotenie poberania štipendia - info TU

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

 


Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021


Ministerstvo nebude zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole toto Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Na základe platného COVID AUTOMATU, ŠKOLSKÉHO SEMAFORU a následnej platnej regionálnej charakteristiky sa žiaci vyučujú podľa pravidiel platných v jednotlivých okresoch.

COVID automat Školský semafor Príznaky ochorenia

Stiahnite si toto Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

 

Školský rok 2021 - 2022


Slávnostné otvorenie školského roka 2021-2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 hod v priestoroch školy pri zachovaní predpísaných opatrení.

Zraz 7:45 pred školou

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2021 - 2022!

 

• • •Staršie udalosti, ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2020-2021

Udalosti v školskom roku 2019-2020

Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

KalendárOd decembra 2021 sme držiteľmi prestížnej značky

Neprehliadnite!


Od 2.9.2020 sa zmenil názov školy. Takže je nová aj webová adresa a email.

Letné prázdniny od 1. júla 2022

Nastupujeme 05. septembra 2022 o 8.00

 

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Uvažuješ??

...o práci v Európe...

...o štúdiu v Európe...


Fotogaléria