headerphoto

Výchovný poradca Mgr. Michaela Jarná


Pracuje aj ako:
školská psychologička - klikni


Výchovný poradca vo svojej činnosti:

  • Poskytuje individuálne konzultácie študentom s problémami v osobnostnom vývine (vzťahové problémy)
  • Pomáha riešiť problémy s učením
  • Poskytuje informácie o možnostiach nadstavbového, pomaturitného štúdia a štúdia na vysokých školách
  • Pre nerozhodnutých študentov poskytuje možnosť testov, prípadne psychologickej diagnostiky v oblasti profesionálnej orientácie
  • Spolupracuje s Centrom pedagogicko-psycologického poradenstva a prevencie.
  • Pri sprostredkovaní informácii z trhu práce spolupracuje s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
  • Pravidelne aktualizuje informačné panely, na ktorých sú informácie určené študentom

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

Pred štartom na VYSOKÚ ŠKOLU

Kód školy na prihlášky: 17078423

Čo by ste mali urobiť, aby úspech bol minimálne pravdepodobný? Túto otázku by si mali dať určite už tretiaci.

V každom prípade bolo by vhodné zamyslieť sa nad tým, čo chcem najbližších päť rokov robiť. Ak to má byť vysoká škola, tak ktorá. Je ich veľa, s ponukou mnohých študijných programov. Výber je náročný, no nie nemožný. Niektorí budú realizovať svoje detské sny, iní v tom stále nemajú jasno. Viacerí prichádzate za mnou s otázkou, že chcete ísť na NEJAKÚ VŠ. Naskytajú sa tu možnosti diagnostiky schopností a záujmov, ktoré vám určia aspoň smer, ktorý by bol ten najvhodnejší. Niektoré testy môže urobiť výchovný poradca, kompletnú psychodiagnostiku so zameraním na profesionálnu orientáciu urobí odborne psychológ.

Úspešná maturita je prvým predpokladom na prijatie na vysokú školu.

Určite nemáme zabúdať ani na to, že na prihlášku potrebujete vpisovať známky z koncoročných vysvedčení. Väčšina vysokých škôl si robí prijímacie skúšky sama a neberie do úvahy stredoškolské výsledky. V prípade, že prijímacie konanie je bez prijímacích skúšok, tak tu vám môže byť horší priemer na škodu. Preto nestačí sa pre vysokú školu rozhodnúť v štvrtom ročníku.

Ak už máte vo svojich cieľoch jasno, mali by ste vedieť, že budete prijatí do bakalárskeho štúdia (s výnimkou medikov, ale takých u nás asi nebude) podľa zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Je potrebné si načas podať prihlášku. Použijete tlačivo vydané v roku 2003 – so žltými políčkami – vzor bude vyvesený na informačných paneloch výchovného poradcu. Tlačivo riadne vyplníte, spolu s vysvedčeniami prinesiete výchovnému poradcovi na podpis. Potvrdenú prihlášku spolu s ústrižkom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošlete na príslušnú vysokú školu.

Potom už ostane len usilovne pokračovať v ukončovaní štvrtého ročníka, súčasne sa pripravovať na maturitnú skúšku a súbežne tiež nezanedbať prípravu na prijímacie skúšky. Je toho veľa, ale pri sebadisciplíne úspech nenechá na seba dlho čakať.

 

Ako sa stretneme?

Ak máte akýkoľvek problém, ZAKLOPTE na dole uvedené dvere v (nielen, ale hlavne) uvedenom čase a problém môžeme riešiť spoločne.

Gemerská 1, kabinet č. 72:
DENNE 7:30 až 15:30

Výchovné poradenstvo zabezpečuje Mgr. Michaela Jarná


Schránka dôvery

Stále funguje ŠKOLSKÁ SCHRÁNKA DÔVERY


České vysoké školy

Kompletní informace o vysokých školách v České Republice, pravidelně aktualizovány vysokými školami. Poskytují všechny potřebné údaje pro rozhodnutí studenta, na kterou vysokou školu podat přihlášku.


Iniciatíva

 

Študentský život • Stredná škola • Vysoká škola • Štipendium • Brigády • Práca a stáže

Rebríček poplatkov


Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia