headerphoto

História vzniku školy


2017 - 50 ROKOV OD VZNIKU ŠKOLY1. septembra 1967 vznikla Učňovská škola č. 3 v Košiciach vyčlenením stavebných a stolárskych profesií z Učňovskej školy č. 1. Bola umiestnená na bývalej Kirovovej ulici v budove ČSAD.


Prvým riaditeľom bol pán Chamila. V prvom školskom roku sa v škole vyučovalo 613 učňov v odboroch maliar, murár, inštalatér, natierač, stolár, čalúnik, obuvník, sklenár. Neskôr pribudli odbory rámar, pečiatkár, tesár, klampiar, chemik.


Pre nevyhovujúce podmienky sa škola v roku 1972 presťahovala na Hviezdoslavovu ulicu č. 5 do budovy bývalej ZDŠ. V tomto roku pribudol odbor fotograf. O tri roky neskôr boli možnosti žiakov rozšírené o odbory kaderník a krajčír pánskych a dámskych odevov a o rok na to sa pre Učňovskú školu č. 3 odovzdala do používania nová, moderná budova so športovým areálom na sídlisku Železníky na Gemerskej ulici č. 1.


V školskom roku 1978/79 tu bola vytvorená aj Stredná škola pracujúcich, kde absolventi mohli získať maturitu v odbore odevná výroba a vlasová kozmetika.


Od školského roku 1979/80 sa premenovala Učňovská škola č.3 na Stredné odborné učilište. V školskom roku 1983/84 sa na SOU dali študovať odbory: murár, maliar, lakovač, inštalatér, klampiar, stolár, pánsky a dámsky krajčír, prevádzkový chemik, kožušník, kaderník a záhradník.


V školskom roku 1987/88 sa názov SOU rozširuje na SOU služieb a otvoril sa prvý denný maturitný odbor kozmetička.


1. septembra sa odčlenili stavebné profesie do novovzniknutého SOU stavebného pri SPMK na Triede Sovietskej armády.


V školskom roku 1991/92 bola na Gemerskej 1 zriadená Dievčenská odborná škola so zameraním na služby a domáce hospodárenie a o tri roky neskôr boli vytvorené aj maturitné odbory, a to obchod a podnikanie a v nadstavbovom štúdiu aj odbor ekonomické služby.


V ďalšom školskom roku (1992/93) pribudla Stredná priemyselná škola odevná s odborom odevníctvo.


Od 1. 9. 1997 boli súbežne existujúce tri školy formálne zlúčené a vznikla tak škola s názvom ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA V KOŠICIACH, Gemerská 1. S novým názvom školy pribudol aj nový odbor: chemik pre udržiavanie textilných a iných výrobkov a ďalšie služby. Okrem toho teraz žiaci študovať odbory kaderníčka, kozmetička, záhradník, kožušník, fotograf (končiaci odbor), odevníctvo, služby a domáce hospodárenie, krajčír pánskych a dámskych odevov, chemik práčovní a čistiarní.


Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v školskej kronike...