headerphoto

Prijímacie konanie pre šk. rok 2024 - 2025Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024-2025 pre všetky odbory
 

Kritériá pre rok 2024-25 sú v tomto (pdf) súbore

 

Plánované odbory pre šk. rok 2024-25, 1. ročník

 

    Študijné odbory:

  • 6425 K kaderník-vizážista, kaderníčka-vozážistka: 24 žiakov (1 trieda)
  • 6363 K kozmetik-vizážista, kozmetička-vizážistka: 24 žiakov (1 trieda)
  • Učebné odbory:

  • 6456 H kaderník, kaderníčka: . . . 24 žiakov (1 trieda)
  • Spolu ............................ 72 žiakov (3 triedy) 

Kalendár

Fotogaléria