headerphoto

Milí študenti


Máme za sebou ďalší školský rok. Opäť ste raz dokázali a potvrdili, že v našej škole je veľa šikovných a odborne zdatných študentov, ktorí svoje schopnosti pretavili v období september 2019 - február 2020 do krásnych regionálnych, celoslovenských i medzinárodných ocenení zo súťaží zručnosti v kaderníckej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Mimoriadna situácia spôsobila zmenu formy výučby od marca 2020 a prerušenie organizácie všetkých školských akcií a súťaží, prerušenie implementácie projektu Nediskvalifikuj sa i preloženie termínu zahraničnej stáže v rámci projektu Erazmus+ v Krakove. Pretransformovali sme sa do online sveta predmetových zadaní a domácich úloh „na diaľku“. Spoločne sme to všetko zvládli. Pred sebou máte dva mesiace zaslúžených prázdnin, oddychu a krásnych letných chvíľ. Užite si ich v zdraví a domácej pohode v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Milí kolegovia


Máme za sebou atypický školský rok, kedy riadna výučba bola mimoriadnou situáciou prerušená a Vy ste za pochodu museli zmeniť „od podlahy“ systém výučby, vzdelávania i komunikácie so žiakmi, rodičmi i medzi kolegami navzájom. Život školy, spoločné zdieľanie úspechov i neúspechov, sa prenieslo do virtuálnej komunikácie. Želáme Vám, aby ste si každý deň dovolenky v zdraví a s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševnú silu, načerpali optimizmus a energiu do nového školského roka, ktorý dúfame začneme bez problémov a v tradičnom školskom režime.

Vedenie školy

Dažďová záhradka


Na základe zmluvy o spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja Košice, aktívnym pričinením Dobrovoľníckeho centra KSK a troškou fyzickej práce našich kolegov, sa podarilo zrealizovať pri vstupe do budovy školy našu prvú školskú dažďovú záhradku, ktorá má prispieť v rámci Programu obnovy krajiny k zvýšeniu ekologickej hodnoty krajiny jej obohatením o ekostabilizačné krajinné a o vodozádržné prvky.
Ďakujeme všetkým účastníkom za aktivitu pri realizácii.

Veríme, že realizovaná dažďová záhrada bude plniť nielen vodozádržnú a skrášľujúcu funkciu, ale bude aj edukačným prvkom pri vstupe do budovy školy.

 

Spolupráca so zamestnávateľmi trvá naďalej


V rámci dištančného vzdelávania aj počas mimoriadnej situácie COVIDu 19 školenia pokračovali. To, že si to vážia aj zamestnávatelia, vám chceme priblížiť poskytnutím komunikácie nášho vedenia s firmou L'Oréal, s ktorou už dlhšie spolupracujeme Celý obsah je tu nižšie

Dobrý deň prajem.
Naša spolupráca prebieha tretí rok, z našej strany to vnímame veľmi pozitívne. V rámci školení žiakom podávate prvotné informácie o vašich produktoch, ale aj všeobecné kadernícke zručnosti a vedomosti, čo je podľa nás pridaná hodnota k ich vzdelávaniu.
Posledný polrok je škola z dôvodu COVID - 19 zavretá a praktické vyučovanie sa dištančne realizuje veľmi obtiažne.
Chceme Vám poďakovať za ústretovosť a umožnenie žiakom vzdelávať sa aj prostredníctvom videoprednášok - školení, ktoré pre nás zabezpečovala pani Želka Čigášová. Vybraté témy odprezentovala na profesionálnej úrovni. Má s našimi žiakmi skúsenosti, pozná ich a prispôsobila sa im. Zohľadnila to, že sú to študenti, ktorí sa na povolanie kaderníka ešte len pripravujú.
Pani Želke sa chceme osobitne poďakovať za pripravenosť, ochotu a odbornú zručnosť, s ktorou pristupuje pri školeniach našich študentov prezenčne a samozrejme aj v dnešnej dobe dištančne.
Ďakujeme a veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať a rozvíjať sa
S pozdravom
Ing. Antónia Korcsmárosová, zastupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie, SOŠ, Gemerská 1, Košice

Dobrý deň P.Korcmarosová
Takéto maily sa čítajú naozaj veľmi dobre…hlavne v dobe, ktorá pre vás pedagógov taktiež ako pre nás znamenala nové výzvy a museli sme sa všetci transformovať na Online vzdelávanie…ktoré, ako čítam prináša naozaj dobré výsledky v rámci aj vašej školy..
V prvom rade by som vám chcela poďakovať za váš mail - veľmi si to vážim a vaše nadšenie budem zdieľať so Želkou a s ostatnými členmi v teame- ako BEST PRACTICE -ako sa dá pracovať a rozvíjať žiakov SOŠ. dlhodobo..
Zároveň vám chcem poďakovať za našu niekoľkoročnú cielenú spoluprácu v pravidelnom vzdelávaní vašich študentov, ktorá prináša úspech ..hlavne v rámci následného zamestnania vašich žiakov, ktorí po skončení vašej školy môžu využiť všetky tieto ako teoretické tak hlavne praktické znalosti a zamestnať sa - byť profi kaderníkom v kaderníckych salónoch.
Budeme sa znova tešiť od septembra na ďalšie spoločné vzdelávacie projekty, v ktorých budeme môcť naďalej pokračovať v rozvoji vašich žiakov - formou ktorá bude samozrejme v rámci situácie aktuálna…/online, offline/
Ešte raz ďakujeme ..
S prianím pekného dňa
Eva VIROSTKOVÁ, Technical manager, Technologist, DPP, L'Oreal Slovensko
Nám. 1. mája 18, Bratislava
Mobile: +421 903 257 071, https://www.loreal.cz

Ahoj vsem,
To se cte opravdu velmi dobre. Dekuji za sdeleni a podporu v edu na teto skole a jinde.
Rene
René KVARDA
Multibrand Commercial Director CZ/SK
DPP, L'Oréal Česká republika s.r.o.
Plzeňská 213/11, Praha 5, Mobile: +420 602 782 559

 

OZNAM pre žiakov a rodičov


V zmysle odporučenia zriaďovateľa školy pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov do 29. 6. 2020.

Ďalšie podrobnosti oznámia triedni učitelia prostredníctvom EduPage

 

Rekonštrukcia telocvične


Tešíme sa na lepšie podmienky, hlavne v zime

 

Oznam pre rodičov budúcich prvákov


   Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania SOŠ Gemerská 1, Košice sú zverejnené TU

Voľné miesta: OBCHOD A PODNIKANIE

Je potrebné podať príhlášku do 2. kola prijímacieho konania

Písomné rozhodnutia boli distribuované poštou.

Výsledky prijímačiek štatisticky TU stručne a TU obšírnejšie

Maturita a záverečné skúšky


PREČÍTAJTE SI PODROBNE A PRESNE:

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

* * * OZNAM 25.03.2020 * * *


Vyučovanie je naďalej prerušené od 30. 3. 2020 do odvolania. V tomto období sledujte zadania svojich vyučujúcich na vašej EDUpage stránke a riaďte sa ich pokynmi.
Vypracované úlohy a zadania budú hodnotené a započítavané do klasifikácie za II. polrok školského roku 2019 / 2020.

Konzultácie s vyučujúcimi prostredníctvom EDUpage.
Obnovenie vyučovania bude oznámené.

OZNAM PRE MATURANTOV

EČ a PFIČ MS 2020 zo SJL, ANJ, NEJ, RUJ sa neuskutočnia.

Interná časť MS (ústna) sa bude konať v termíne do 30. 6. 2020 - termín bude stanovený do 2 týždňov od obnovenia výučby.


Koruna kreativity Bratislava 2020


4. februára 2020 dievčatá dokázali, že v roku 2019 to nebola náhoda!

Open International Championship of Europe Crown of Creativity 2020 - Majstrovstvá Európy Koruna kreativity 2020. Súťažnou témou bola SCIENCE FICTION SHOW – SCI-FI, v ktorej svoju kreativitu predviedli študenti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Svoju snahu, dlhé hodiny tréningov a precíznu prípravu pretavili do získania dvoch majstrovských titulov:

Nikoletta Konečná, študentka 1. ročníka nadstavbového štúdia v odbore vlasová kozmetika, 1. miesto v kategórii Pánsky strih a styling. Získala od poroty aj mimoriadnu Cenu za kreativitu. Táto študentka zároveň obhájila svoje prvenstvo a titul európskeho šampióna z minulého roku.

Daniela Liberková, študentka 3. ročníka študijného odboru kozmetik, 1. miesto v kategórii Súťažný make-up.

Dosiahnuté úspechy na medzinárodnej úrovni opätovne potvrdili vysokú kvalitu odborného vzdelávania a praktickej prípravy na Strednej odbornej škole, Gemerská 1, Košice, ktorá je jedinou školou v Košiciach vyprofilovanou na ponuku učebných a študijných odborov v oblasti beauty služieb.

Poďakovanie za prípravu súťažiacich patrí pani majsterkám OV Bc. Dane Štadlerovej a Mgr. Adriane Bodnárovej.

Ako sme niekoho potešili


Piatok 13. decembra bol plný radosti a spokojnosti. Naši žiaci z odborov kaderník, vlasová kozmetika a kozmetik navštívili Dom pokojnej staroby na Južnej triede v Košiciach, aby osamelým seniorom poskytli rôznorodé beauty služby- strihanie, masáž tváre a rúk, manikúru, úpravu a farbenie obočia, a obdarovali ich darčekovým košom plným produktov kozmetiky a drogérie, ručne zdobenými hrnčekmi a medovníkmi, ktoré upiekli a ozdobili. Potešil nás ďakovný list od vedúceho zariadenia Ing. Knapíka. Pre seniorov to bol neobyčajný zážitok, cítili sa výnimočne, a zlepšila sa im nálada. Spokojné boli aj zamestnankyne, ktoré sa nechali skrášliť v daný deň. Tešíme sa, že sa nám podarilo spríjemniť seniorom predvianočný čas a preukázať, že krásni, a šťastní môžeme byť v každom veku. Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. Viac o podujatí i samotné fotky nájdete na našej fb stránke.

ProEduco 2019


Aj v tomto roku sa aktívne podieľame na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2019. Študenti prezentujú možnosti štúdia na našej škole. Stánok je zaujímavý nielen svojím dizajnom, ale aj šikovnosťou študentov, ktorí ponúkajú svoje odborné zručnosti.

Vianočná matematika


Deň pred Mikulášom naši prváci zápasili s hlavolamami. Jedným sa darilo lepšie, iným horšie. Nie je však dôležité víťazstvo, ale to, že zažili kopec zábavy s matematickými úlohami. Na doplnenie stratenej energie VŠETCI dostali sladké odmeny.

1. miesto: I. I - Sára Flašková, Gréta Miklášová
2. miesto: I. I - Simona Daroková, Lívia Bujňáková
3. miesto: I. A - Adrián Harvan, Miroslav Pardupa

Máme Gorazda


V tridsiatke žiakov a študentov, ktorí dosiahli významné úspechy na medzinárodných predmetových olympiádach, umeleckých či športových súťažiach v uplynulom roku, a ktorí si v piatok 22.11.2019 v Bratislave od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej prevzali Pamätný list sv. Gorazda, bola aj naša žiačka Nikoletta Konečná - blahoželáme!

Župan oceňoval študentov


Košický samosprávny kraj ocenil 15. novembra v priestoroch Vsl. múzea v Košiciach najúspešnejších žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva. Ďakovné listy prevzalo dovedna 26 študentov zo stredných škôl, z toho 22 jednotlivcov a 4 kolektívy. Sme hrdí, že medzi nimi bola aj naša Nikoleta Konečná. Slávnostné oceňovanie dopĺňal kultúrny program v podaní žiakov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.

Megaúspešná Koruna kreativity v Bratislave


Na MSR v Korune kreativity 2020 (postupovka na Open International Championship of Europe 2020) päť súťažiacich ukázalo svoju kreativitu, snaživosť, umelecké cítenie v téme Sci-fi a mohli porovnať svoje praktické zručnosti v kaderníckej tvorbe a dekoratívnej kozmetike v celoslovenskej konkurencii.

Svoju snahu a precíznu prípravu pretavili do troch pódiových umiestnení:

 • K. Kondášová - študentka 3. roč. uč. odboru kaderník – 2. miesto v kategórii Dámsky strih a styling
 • N. Konečná - študentka 1. roč. nadst. štúdia v odbore vlasová kozmetika - 1. miesto v kategórii Pánsky strih a styling
 • D. Liberková - študentka 3. roč. štud. odboru kozmetik – 1. miesto v kategórii Súťažný make-up

  Za prípravu súťažiacich patrí uznanie aj p. majsterkám OV Bc. D. Štadlerovej, Mgr. M. Petričkovej a Mgr. A. Bodnárovej.

   

  Európsky deň odborných zručností


  V tomto školskom roku sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností a našou aktivitou budú Previerky zručností študentov odboru kaderník 3. ročník na tému Spoločenský účes v termíne 18. 10. 2019. Práce žiakov vyhodnotia majsterky odborného výcviku a zástupcovia našich partnerov a živnostenskej komory. Informácie o priebehu budú prezentované aj na oficiálnych internetových stránkach Európskeho týždňa odborných zručností.
  Veríme v úspešnosť našej akcie a v predvedenie kreativity a zručnosti našich študentov na vysokej úrovni.
  Podrobnejšie INFO tu

  Ako to nakoniec dopadlo

   

  Pribenik - Mosty bez bariér


  Pribenik 2019 - "Mosty bez bariér" bol 10. ročník krásneho podujatia, ktoré prepája dva svety - svet zdravých so svetom handicapovaných. Aj tento rok našu školu úspešne reprezentovala výprava 14tich žiakov rôznych odborov, ktorí mali plné ruky práce počas celého dňa. Do súťaže "TOP výrobok" sme prihlásili "pelerínu" z dielne odevného dizajnu. Kreativitu našich odevných dizajnérov ocenila odborná porota, ktorá nám udelila krásne 2. miesto. Diplom sme si prevzali z rúk predsedu KSK. Za vzornú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným patrí vďaka.

   

  DOD Rádia Regina


  Deň otvorených dverí slovenského rozhlasu Rádio Regina - štúdio Východ sa uskutočnil 5.9.2019 a zúčastnila sa ho I. I trieda s triednou profesorkou Vinclavovou. Videli sme tvorivé dielne, súťaž o najlepší čokoládový koláč a jej vyhodnotenie, čo sme aj patrične ochutnali. Prehliadka po štúdiách bola tiež inšpiráciou pre rozhlasové vysielanie na škole.

   

  Sociálne štipendium - 2019-2020


  Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

  Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

   Hmotná núdza

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2018/2019

   Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2018

  • Presný zoznam je tu v tomto dokumente:

   STIPENDIUM

  Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
  najneskôr do 25. septembra 2019!

  O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

   

  Školský rok 2019 - 2020


  Slávnostné otvorenie školského roka 2019-2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 8:00 hod v priestoroch školy.

  Prajeme všetkým úspešný školský rok 2019 - 2020!

   

  Staršie udalosti ale tiež zaujímavé


  Udalosti v školskom roku 2018-2019

  Udalosti v školskom roku 2017-2018

  Udalosti v školskom roku 2016-2017

  Udalosti v školskom roku 2015-2016

  Udalosti v školskom roku 2014-2015

  Udalosti v školskom roku 2013-2014

  Udalosti v školskom roku 2012-2013

  Udalosti v školskom roku 2011-2012

 • Kalendár


  Neprehliadnite!

  Usmernenie MV SR vzhľadom na koronavírus

  Oficiálna stránka MŠ SR  Naše práce   


  Prezentácie ODI

  Karta ISIC/EURO26

  Info o platnosti na stránke DPMK

  Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


  Alternatívny obsah

  Fotogaléria