Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
headerphoto

Oslávili sme päťdesiatku


"Niektorí ľudia vchádzajú do našich životov a potichu sa vytratia, iní chvíľu zostanú, zanechajú v našich srdciach stopy a my už nie sme tí, čo sme boli."

Ďakujem všetkým študentom a kolegom, ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu osláv 50. výročia vzniku našej školy. Som hrdá na všetkých aktérov programu akadémie i všetkých členov prípravného štábu. Po 9-mesačných prípravách ste to dali za 1.

Všetkým kolegom a študentom školy prajem krásne prázdniny plné slnka, oddychu a vzácnych chvíľ strávených v kruhu svojich blízkych.

 

NEZABUDNI si predllllžiť platnosť preukazu


 

Naše odevné dizajnérky medzi hviezdami


Galakoncert s hviezdami

Ako uviedli KošickéSprávy.sk, v pondelok 8. mája 2017 sa konal Galakoncert s hviezdami - slávnostný program Dňa mesta Košice, ktorý oficiálne ukončil 23. ročník osláv. Zaspievali David Koller, Sima Martausová, Lina Mayer, Klasik Band, nechýbala ani módna prehliadka, kde sa predviedli študenti zo ŠÚV Jakobyho 15 a SOŠ Gemerskej 1 - čiže naše študentky.

 

Otvárame nadstavbu


Pre školský rok 2017-2018

V školskom roku 2017-2018 otvárame 1 triedu nadstavbového štúdia v odbore 6426 L vlasová kozmetika. Odbor je vhodný pre absolventov učebného odboru kaderník.
Prihlášky je potrebné odovzdať na sekretariáte školy do 30. apríla 2017

 

Na Olomouc už len spomienky


Od 19. 3. do 1. 4. 2017 sa 11 našich kaderníkov zúčastnilo veľmi úspešnej odbornej stáže v rámci programu Erasmus + na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Olomouci. Počas stáže si vymieňali skúsenosti so svojimi českými "kolegami" a za svoje zručnosti zožali veľkú pochvalu od svojich "dočasných" pani majsteriek. Vo voľnom čase spoznali mesto Olomouc, jeho históriu ale aj možnosti kultúrneho a športového vyžitia. Fotky sú toho dôkazom, krásnych zážitkov je však oveľa viac.
Ďakujeme všetkým za úžasnú atmosféru a úspešný priebeh stáže.

 

Vianočná matematická súťaž


Naši prváci si netradicným spôsobom krátili cas do Vianoc. Riešili hlavolamy, rébusy a úlohy z matematiky. Išlo o skutocne zaujímavý spôsob naladenia sa na vianocnú nôtu. Na záver všetci boli odmenení sladkostami a tematickými talizmanmi.

 

Vyčaruj úsmev chorým deťom


Zbierka hračiek pre deti do nemocnice bola úspešná

Počas celého novembra na našej škole prebiehala zbierka hračiek pre deti do detskej fakultnej nemocnice LP. V piatok 8.12.2016 sme ich s p. Novákom a dievčatami z rôznych tried odniesli do nemocnice. V nemocnici nás prijala pani primárka detského oddelenia MUDr. Eva Sádová, ktorá sa nám počas celého odovzdávania plne venovala a s úsmevom nám ukázala, kde deti trávia svoj „voľný“ čas.

Zobrala nás do jednej malej miestnosti, kde sa deti hrajú. Každá sme mohli dať aspoň po jednej hračke deťom, ktoré sa veľmi potešili že k nim prišli Mikulášky a Mikulášovia. Zobrala nás do jednej malej miestnosti, kde sa deti hrajú. Každá sme mohli dať aspoň po jednej hračke deťom, ktoré sa veľmi potešili že k nim prišli Mikulášky a Mikulášovia. Jeden chlapček sa rozplakal od radosti, a to mi len pri srdiečku potvrdilo, že sme naozaj spravili dobrú vec. Hračiek bolo omnoho viac, než deti v tej miestnosti, a tak nám pani primárka sľúbila, že hračky sa rozdelia po oddelení, a každé z detičiek si tú svoju hračku zoberie domov, aby malo pamiatku na to, že niečo také sa udialo v tej nemocnici. Aby malo pamiatku, že aj iné deti na ne myslia. Tak, ako som sa už poďakovala v nemocnici, tak by som to chcela spraviť ešte raz aj touto formou.

Veľmi pekne ďakujem dievčatám Dominike Pavlíkovej z II. I, Paťke Horváthovej z I .NSA, Zuzke Arvaiovej z II. I, Maťke Szabóovej z I. NSA, Lenke Sabadošovej z I. A, Natálke Fedorovej z I. A, Kike Janigovej z I. E, Lenke Skalskej z I. A, Lenke Slovákovej zo IV. I, Lujze Tomkovej z III. A, Viki Andraščíkovej z III. I, Sime Pohorelcovej z I. A a Lenke Tökesovej z I. A, a tiež pani profesorkám Liptákovej, Gunárovej a Csorbovej. Bez nich by sa táto zbierka nikdy neudiala, taktiež p. Novákovi a p. Fertaľovej, že mi s touto zbierkou počas celého novembra pomáhali. V neposlednom rade nemôžem zabudnúť ani na pána školníka, ktorý doviezol hračky autom, pretože neviem, ako by sme všetky tie hračky odniesli električkou, a taktiež ani na p. Mihaľa, ktorý nám prišiel urobiť spoločné fotky. Ďakujem.

Michaela Szabóová III. I

 

Mikuláš náš neobišiel nás


Navštívil študentov a učiteľov v triedach aj na praktickom výcviku

 

JESEŇ s matematikou


24. novembra 2016 si naši druháci zmerali sily v oblasti matematiky. Zapotili sa pri riešení úloh z bežného života. Všetko skvelo dopadlo, pretože dievčatá boli odmenené sladkými cenami.

 

Ocenenie pre najlepších študentov


Medzi ocenenými naša študentka Laura Guľášová

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 16. 11. 2016 stretli predseda KSK Zdenko Trebuľa a podpredseda KSK Emil Ďurovčík so študentmi zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy, aby im odovzdali ocenenia za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzi-národných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu.

O Laure Guľášovej...

Laura GUĽÁŠOVÁ
SOŠ Gemerská 1, Košice.
Snaživá, iniciatívna, a výborná mladá kaderníčka, neustále pracuje na svojom odbornom raste, cieľavedome rozvíja svoju zručnosť a kreativitu pri účesovej tvorbe, zúčastňuje sa na súťažiach i rôznych akciách. V minulom školskom roku reprezentovala školu a Košický samosprávny kraj v účesovej tvorbe na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Získala napr. prvenstvo na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike v Spišskej Novej Vsi v súťažnej disciplíne „Vlny na denné nosenie", druhé miesto na celoslovenskom Festivale študentského remesla v Kežmarku v disciplíne „Dámsky historický účes pre obdobie barok.

 

JUVYR 2016


Bratislava 10. 11. 2016

Na 25. ročníku celoslovenského školského podujatia žiakov stredných škôl pod záštitou MŠ SR - „JUNIORSKÉ DNI REMESIEL – JUVYR 2016“ reprezentovalo školu 8 žiakov.

V dekoratívnej tvorbe v súťažnej disciplíne Jesenné variácie v kategórii dospelí obsadila 3. miesto žiačka IV. I triedy Nika Vašková pod odborným vedením majsterky Mgr. Adriany Bodnárovej.

 

Škola módy - výsledky


Vo štvrtok 10. novembra boli vyhlásení v Kulturparku víťazi súťaže „Škola módy“, ktorú pre žiakov základných škôl usporiadala Stredná odborná škola Gemerská 1. Téma výtvarných prác a modelov bola „Z rozprávky do rozprávky“. Súťaže sa zúčastnilo vyše 20 škôl z Košického kraja.

 

Imatrikulácia prvákov


Tentoraz v historickom štýle


Práve týmto aktom sa naši noví spolužiaci stali plnoprávnymi stredoškolákmi. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov (viac foto na fb školy).

 

Navštívili sme Banskú Bystricu


Ak chceš budovať budúcnosť, poznaj svoju minulosť

18. októbra 2016 sa 40 študentov 3. ročníkov a I. NS zúčastnili celodennej exkurzie. Cieľom bolo centrum stredného Slovenska - Banská Bystrica. Prezreli si historické centrum mesta a popoludní navštívili Múzeum SNP. Zaujímavý program pripravili vedúce exkurzie p. prof. Fertaľová, Tomčíková a Liptáková. Študenti prispeli dobrou náladou a všetci spolu strávili príjemný deň.

 

Dni zdravej výživy


Jablko denne pre svoje zdravie

Dni zdravej výživy a zdravého životného štýlu boli v znamení jabĺk. Po tieto dni prebiehali viaceré aktivity od zaujímavých hodín zdravovedy a chémie, cez špeciálne cvičenia na hodinách telesnej výchovy až po prezentáciu o jabĺčkách a ich vplyve na náš organizmus. Okrem nových informácií si študenti mohli skúsiť vyrobiť zaujímavé dekorácie z jabĺk a tiež pokúsiť sa ostrúhať jablko s čo najdlhšou šupkou (rekord 124 cm - I. E).

Tento deň nás inšpiroval k zbieraniu "jablkových" receptov:

 

Správna voľba povolania


Príležitosťou k úspechu je správna voľba povolania

Zúčastnili sme sa najrozsiahlejšej prezentácie možností vzdelávania na stredných školách, pripravenej Košickým samosprávnym krajom. Šiesty ročník podujatia Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu sa konal 11. - 12.októbra v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici.


 

Múza jesene


Súťaž organizovala LeRen – Renáta Lenčešová a OC Galéria

Piateho ročníka súťaže Múza jesene, ktorá sa konala v Košiciach v OC Galéria dňa 21.9.2016, sa zúčastnili školy a jednotlivci z celého Slovenska.

1. miesto v dekoratívnej tvorbe (vo vizáži) v súťažnej disciplíne „Múza jesene“ obsadila Karolína Harbuľáková z III. I triedy. Modelkou jej bola spolužiačka Sidónia Terkaničová. Blahoželáme!!!

 

ODĚV & TEXTIL 2016


Zahraničný úspech vo veľkej konkurencii

Zúčastnili sme sa 3. ročníka súťaže pre žiakov základných a stredných škôl z Českej republiky aj zo zahraničia v oblasti spracovania textílií a odevnej tvorby. Základné školy súťažili v kategórii "Tvoríme z textilu" a stredné školy v kategoriách "Kúzlo technickej textílie", "Príroda nás oblieka", "V zrkadle doby" a "Horúčka sobotnej noci".

Výsledková listina.

 

Týždeň dobrovoľníctva


Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi sa v dobrovoľníctve

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2016, zameraného na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií bol s aktivitami Dobrovoľníckeho centra Košického kraja oboznámiť žiakov našej školy pán Ján Smetana. Hlavným cieľom bola propagácia dobrovoľníctva a jeho možností. Skúsenosti ukazujú, že zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít pozitiívne formuje osobnosť mladých ľudí. Ako dobrovoľníci môžu ľudia pôsobiť aj v zahraničí, pričom hlavné výlohy sú hradené dobrovoľníckym centrom. Koordinátorkou kampane je Dominika Hradiská [dominika.hradiska@gmail.com] v spolupráci s Mgr. Balllayovou.

 

Koncert na počesť Ústavy SR


Predviedli sme našu kolekciu Tradície (1'50" - 2'15")

Matica slovenská vedno s Arcibiskupským školským úradom v Košiciach a s košickou Strednou odbornou školou automobilovou usporiadali koncert ku Dňu ústavy. V bohatom kultúrnom programe vystúpil 50-členný orchester ľudových nástrojov, spievali Matičiarky i súbor Rozmarija, preplnená školská aula videla módnu prehliadku, ľudový tanec, vypočuli si salónny orchester Cassovia Ensemble. Pozrite si videoreportáž.


Sociálne štipendium - DOKLADY


Doklady potrebné k prehodnoteniu sociálneho štipendia:

  • vysvedčenie zo šk. roka 2015/2016
  • hmotná núdza (potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi – doklad so septembrovým dátumom,
  • životné minimum (všetky doklady o príjme v rodine za rok 2015)

Doklady, ktoré sú potrebné k PRIZNANIU sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima. Podrobnosti a zoznam potvrdení je TU v pdf

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ najneskôr do 26. septembra 2016!

 

Školský rok 2016 - 2017


všetci

Slávnostné otvorenie školského roka 2016-2017 sa uskutočnilo 5. septembra 2015 o 8:00 hod v priestoroch školy.

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2016 - 2017!

 

Staršie udalosti ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Neprehliadnite!

Voľné miesta

Možnosť prestupu!

• učebný odbor kaderník

• štud. odbor kozmetik

• nadstavbové štúdium vlasovej kozmetiky

Viac info na sekretariáte - viď Kontakt

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info na stránke DPMK alebo ISIC/EURO26

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Alternativní obsah, napr. obrázek.

Fotogaléria