headerphoto
 

Časopis Mladý štýl 2011 - 2012


POZDRAV

 

Floristic & fasion SHOW


24. 5 2012 v Galérii s našou účasťou

showV priestoroch Galérie na Toryskej ulici v Košiciach sa uskutočnila dopoludnia súťaž stredných škôl v rámci Floristic & fasion show. Naša škola mala zastúpenie (a nie neúspešné) z radov študentov - návrhári z odboru odevný dizajn, vizážisti a kaderníci v konkurencii 7 škôl z celého Slovenska.

Linda Horáková zvíťazila v kategórii vizáž a v odbore návrhár Dominika Bokšaiová, Zuzana Gašková získala druhé miesto. Blahoželáme!


Zájazd LONDÝN PARÍŽ


Jazykovo-poznávací zájazd

zájazdDevätnásť študentov z našej školy sa v dňoch 26. 3. 2012 - 31. 3. 2012 zúčastnilo jazykovo-poznávacieho zájazdu do Londýna a Paríža - dvoch najkrajších a najväčších metropol Európy. Cesta autobusom bola náročná, ale aj zaujímavá a rozmanitá. Boli sme najprv nadšení plavbou trajektom cez Lamanšský prieliv Calais - Dover, kde sme sa prvýkrát stretli s originálnou angličtinou, množstvom obchodíkov, kaviarní a reštaurácií.


IX. ROLANDOV HREBEŇ


27. a 28. apríla v Steel Aréne a ďalšie super akcie

plagát Z Bardejova do Steel Arény v Košiciach sa preniesla kadernícka súťaž a hneď nabrala oveľa väčší rozmer. Naša škola sa podieľa nielen na organizácii, ale máme tam aj svoje miesto v programe. Tejto súťaže sme sa zúčastňovali často a v Košiciach nemôžeme chýbať

Príďte nás podporiť a zároveň si príďte pre zážitok z kaderníckeho umenia, vizáže,, body-artu, svadobnej atmosféry, tanečného a speváckeho umenia


ŠTUDENTI PRE ŠTUDENTOV


Naše perníky pre rôzne príležitosti

Sme študentská spoločnost TEN z III.G triedy so sídlom v budove na Turgenevovej 36 Košice. V spolupráci s našimi konzultantmi pani Jitkou a Marekom Reisingerovcami sme na hodinách Aplikovanej ekonómie vybrali výrobky a služby, ktoré môžeme ponúkat našim študentom.

Po školskom predaji Valentínskych prekvapení sme sa zúčastnili celoštátneho súťažného predajného veľtrhu študentských spoločností organizovaného Junior Achievement Slovensko n. o. 15.3.2012 v MIRAGE Shopping center Žilina vo výstavnom stánku číslo 13. Na veľtrhu sa zúčastnilo 55 vystavovateľov - študentských spoločností zo Slovenska.

V ponuke našej spoločnosti ešte máme perníky našej vlastnej výroby v cene 0,2 EUR/kus.

Foto naších perníkov nájdete aj vo fotogalérii na našej web stránke http://ten328.meu.zoznam.sk/fotogaleria/

Vyrobíme aj nástené kalendáre s fotom podľa Vaších požiadaviek s cenou 0,8 EUR/ks.

Naš kontakt pre objednávky je tento e-mail: spolocnostten@gmail.com

Program Aplikovaná ekonómia je realizovaný v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko n. o., ktorá je súčastou Junior Achievement Worldwide so sídlom v USA. Tá pôsobí vo vyše 100 krajinách a je najväčšou neziskovou ekonomickou vzdelávacou organizáciou na svete.

Naša www stránka: http://ten328.meu.zoznam.sk


Publikácia o Stredných školách v pôsobnosti KSK


KSK     Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja pripravil publikáciu Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá poskytuje komplexnú informáciu o stredných školách a školských zaria-deniach, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

    Uvedená publikácia predstavuje možnosti štúdia a jej zámerom je napomôct pri rozhodovaní sa a výbere z ponuky študijných a učebných odborov, ktoré stredné školy svojím uchádzačom o štúdium ponúkajú.

    Publikácia je určená širokej verejnosti, ale predovšetkým žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, výchovným poradcom a riaditeľom základných škôl.


ŠTUDENTI PRE ŠTUDENTOV


...a o našom marketingovom prieskume na škole

Sme študentská spoločnost TEN z III.G triedy v budove na Turgenevovej 36 Košice. V spolupráci s našimi konzultantmi pani Jitkou a Marekom Reisingerovcami sme na hodinách Aplikovanej ekonómie vyberali výrobky a služby, ktoré môžeme ponúkat našim študentom. V novembri 2011 nám pomohli pripravit prieskum záujmu. Prieskum sme zrealizovali vo všetkých 22 triedach školy. Na dotazníky odpovedalo 325 študentov, čo je 68 % všetkých študentov školy. Na základe vašich dotazov z prieskumu chceme zatiaľ ponúkat netradičné materiály na výzdobu násteniek v triedach. Tieto materiály ponúkneme aj kamarátom na iných školách. Dajte im o nás vediet aj cez facebook. Chceme ponúkat aj ďalšie zaujímavé produkty pre vás a vašich kamarátov. Netrpezlivo čakáme na vaše dotazy.

13. 2. a 14. 2. sme realizovali tradičný školský predaj Valentínských prekvapení.

Začali sme s prípravou našej účasti na veľtrhoch študentských spoločností:
•Na celoštátnom veľtrhu študentských spoločností 15.3.2012 v MIRAGE Shopping center Žilina nás nájdete vo výstavnom stánku číslo 13. Na tomto veľtrhu sa zúčastní viac ako 50 vystavovateľov - študentských spoločností zo Slovenska.
• Medzinárodný veľtrh JA-YE European Trade Fair v dňoch 28.3. - 30.3.2012 Zürich Švajčiarsko, na ktorom sa zúčastní viac ako 800 účastníkov, z toho 600 študentov, 90 učiteľov a ďalšich zástupcov podnikov, vzdelávania a politiky.

Naše kontakty: e-mail: spolocnostten@gmail.com

www stránka: http://ten328.meu.zoznam.sk

Program Aplikovaná ekonómia je realizovaný v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko n. o., ktorá je súčastou Junior Achievement Worldwide so sídlom v USA. Tá pôsobí vo vyše 100 krajinách a je najväčšou neziskovou ekonomickou vzdelávacou organizáciou na svete.


Predseda KSK ocenil najlepších...


KSK Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa 28 študentov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na slávnostnom podujatí v Zrkadlovej sále Úradu KSK v stredu 23. novembra ocenil mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednost, iniciatívnost a kreatívny prístup žiakov pri plnení študijných povinnosti a ich angažovanost v mimoškolskej činnosti.

Csege Rácz – Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice. Svoju fantáziu i kreativitu využila vo vzdelávacom projekte Innovation camp 2011, ktorého cieľom je podpora kreativity mladých ľudí, rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností i schopností mysliet inovatívne. Zo zúčastnených stredoškolákov z rôznych stredných škôl postúpila Csenge do finále, kde obsadila 1. miesto a postúpila spolu s ďalšími štyrmi študentmi do európskeho kola, ktoré sa uskutočnilo v máji 2011 v Bruseli


Minister školstva ocenil študentov


Pro Educo 2011 Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu si 21. novembra prevzali najvyššie rezortné ocenenie žiaci a študenti, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v uplynulom školskom roku. Za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných olympiádach, záujmovo-umeleckých i športových súťažiach ocenil minister školstva Pamätným listom sv. Gorazda viac ako 70 žiakov a študentov.

Lukáš Očenáš - Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice. Za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta v účesovej dekoratívnej tvorbe a získanie zlatej medaily


PRO EDUCO v Dome techniky 22. - 24. 11. 2011

Pro Educo 2011

PRO EDUCO je podujatie vytvorené na formáte troch veľtržných dní, zamerané na VZDELÁVANIE, KARIÉRU a INOVÁCIE. Forma prezentácie vystavovateľov spočíva v exhibícii prostredníctvom štandardných alebo atypických veľtržných kójí a stánkov s príslušnou infraštruktúrou. Súčastou veľtrhu je i bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, seminárov a konferencií.

Aj my sme sa zúčastili, bol workshop kadernícky, vizážistický, manikérsky, ďakujeme za návštevu!


Týždeň vedy a techniky


Aj naša škola sa ho aktívne zúčastňuje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako gestor štátnej vednej a technickej politiky vyhlasuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011, ktorý sa bude konat v týždni od 7. do 11. novembra 2011.


Deň otvorených dverí


Ukážky strihania a líčenia...

Milí deviataci, radi by ste vediet, čo sa skrýva za múrmi budovy na obrázku vedľa? Niečo sa o nás dozviete z novín, niečo z tejto stránky, z facebooku, ale niet nad osobnú návštevu. Takže vo štvrtok 27. októbra od 8.00 je Deň otvorených dverí a ste vítaní aj so svojimi učiteľmi a rodičmi.

Po akcii: Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 164 žiakov z 32 základných škôl Košického kraja. ďakujeme za návštevu a dúfame, že sa s mnohými uvidíme aj 3. septembra 2012.


Dvojtýždňová prax v Londýne


Pracovný pobyt s finančnou podporou Európskych spolo- čenstiev v programe Leonardo da Vinci a v spolupráci so SAAIC

Od 2. do 15.10.2011 absolvovalo 15 študentov odborov obchod a podnikanie a služby v cestovnom ruchu v rámci praktického vyučovania medzinárodné mobilitné stáže vo firmách a organizá- ciach v Londýne.

S angličtinou si bolo potrebné poradiť v každodenných situáciách, v hostiteľskej rodine, na ulici, v mieste stáže. To bola súčast rozširovania jazykových zručností a skúseností v rámci projektu. A obstáli sme bez problémov. Popri nových medzinárodných pracovných skúsenostiach sme získali aj osobné kontakty v part- nerskej ADC College, vo firmách a organizáciach, ale najmä v hostiteľských rodinách a radi by sme sa pri najbližšej možnej príležitosti do Londýna a aj Veľkej Británie vrátili. Získali sme tu našich priateľov, ktorým stačí oznámiť kedy prídeme.


Deň zdravej výživy


Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa v našej škole uskutočnil v pondelok 17. októbra od 9. hod Deň zdravej výživy.


Majster sveta z SOŠ


>Lukáš Očenáš majstrom sveta

Talentovaný kaderník Lukáš Očenáš z Michaloviec na svetovom šampionáte v talianskom Miláne vytrel zrak aj oveľa skúsenejšej elite z celého sveta. Stal sa historicky prvým majstrom sveta v kaderníckej tvorbe zo Slovenska.

 


Terra incognita - krajina nespoznaná


Košický samosprávny kraj sa zapojil ako hlavný partner do projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 vlastným programom Terra Incognita – Krajina nespoznaná.


Nové centrum odborného vzdelávania


V rámci Košického samosprávneho kraja má do júna 2011 existovať 10 Centier odborného vzdelávania. Vznikajú pri stredných odborných školách. V Spišskej Novej Vsi sme mali donedávna jedno takéto centrum. Minulý týždeň (febr. 2011) otvorili aj druhé.

Pozrite si aj správu SITA na tejto www roku 2010

COV Michalovce funguje od októbra 2009

 

 

×

 

xxxxxxxxxxxx