headerphoto

Občianske združenie ZR SOSGEMKE


Dňom 14. decembra 2016 bolo založené Občianske združenie ZR SOSGEMKE. Združuje finančné prostriedky na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Z týchto prostriedkov sa hradí materiálne zabezpečenie súťaží, odborných exkurzií, vybavenie tried, učebné pomôcky a pod.
Ak máte záujem o členstvo v našom OZ, vyplňte a doručte nám žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť TU.

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2022-23

I.
  • Aktív OZ dňa 28. 09. 2022
II.
  • Aktív OZ dňa 09. 12. 2022
III.
  • Aktív OZ dňa 16. 02. 2023

Výbor OZ ZR SOSGEMKE

Predseda: RNDr. Elena Kolesárová
Pokladník: Mgr. Danka Handlovičová
Kontrolór: Ing. Vlasta Kerestúriová

Triedni dôverníci:

I. A: Oľga Černáková
I. D: Michal Grega
I. I: Ľudmila Gališinová
I. NSA: Tibor Donoval
II. A: Anita Ležáková
II. D: Martin Sási
II. I: Mgr. Adriana Bakšiová
III. A: Alena Hudáková
III. D: Cecília Garajová
III. I: Ivo Orián
IV. A: Iveta Sniščáková
IV. I: Peter Kristan
II. NSA: Andrea Pazderáková


Stanovy OZ ZR SOSGEMKE:


Výročné správy

2023

2022

2020

2019

2018

2017


Kalendár

Fotogaléria