headerphoto

Prijímacie konanie pre šk. rok 2021 - 2022


 

 


Termín prijímacieho konania pre školský rok 2021-2022 pre všetky odbory
bol 3. máj 2021

 

2. termín prijímacieho konania pre školský rok 2020-2021 pre všetky odbory bol 10. máj 2020

Termíny, kritériá a aktuálne odbory, ktoré boli pre pre štúdium v šk. roku 2021-2022

Kritériá pre šk. rok 2021-2022 sú v nasledovnom súbore (pdf):


 

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium a ich rodičov

Prijímacie pohovory pre školský rok 2021/2022
Výsledky prijímacích skúšok sú v tomto pdf súbore.

 Kalendár

Fotogaléria