headerphoto

O Z N A M

Riaditeľka Strednej odbornej školy beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že dňa 14.9.2020 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z organizačných dôvodov.

Teoretické a praktické vyučovanie bude pokračovať v stredu 16.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín.

 

Školský rok 2020 - 2021


Slávnostné otvorenie školského roka 2020-2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8:00 hod v priestoroch školy pri zachovaní predpísaných opatrení.

Zraz 7:45 pred školou

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2020 - 2021!

 

Sociálne štipendium - 2020-2021


Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

    Hmotná núdza

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2019/2020

    Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2019

  • Presný zoznam potrebných dokladov je v tomto dokumente:

    STIPENDIUM-poberanie

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
najneskôr do 25. septembra 2020!

Prehodnotenie poberania štipendia - info TU

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

 

Preventívne opatrenia na začiatku šk. roka pre stredné školy a internáty


Týka sa zamestnancov, študentov aj zákonných zástupcov

Tieto opatrenia upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Opatrenia
od 2.9. do 14.9.2020

Opatrenia od 16.9. 2020

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza

PODMIENKY vstupu do školy

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy alebo šk. internátu (Ochorenie COVID – 19) - pri prvom nástupe do školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Predkladá sa po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.

 

Staršie udalosti, ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2019-2020

Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár


Neprehliadnite!

Usmernenie MV SR vzhľadom na koronavírus

Oficiálna stránka MŠ SR








Od 2.9.2020 sa zmenil názov školy. Takže je nová aj webová adresa a email.

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Alternatívny obsah

Fotogaléria