headerphoto

 


Deň červených makov


Ani tento rok sme nezabudli na vojnových veteránov, ktorých si pripomíname 11. novembra, keď v roku 1918 skončila 1. sv. vojna. Vojnový pamätník na cintoríne (klikni na mak) sme ozdobili krížom z červených makov, červenými makmi sme ozdobili aj vojnové hroby a za padlých vojakov, rovnako ako aj za našich blízkych, sme sa aj pomodlili. Deň vojnových veteránov si pripomíname od roku 1919. Červený mak sa stáva trvalým mementom, že vojny sa nesmú opakovať a musíme podporovať mier.

 


Exkurzia k svetovému unikátu


V rámci Týždňa vedy a techniky sa 8. 11. 2023 študentky III.A zúčastnili na exkurzii v Pod-tatranskom múzeum v Poprade. Videli hrobku germánskeho kniežaťa zo 4. storočia, ktorú objavili v Poprade-Matejovciach a multidisciplinárnym prístupom ju 16 rokov skúmali vedci z 20 štátov.

 


Športové a pohybové aktivity


Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do týchto projektov a pohybových aktivít:
1. Dlhodobé športové súťaže v rámci KSK.
2. Dlhodobé športové súťaže v rámci SASŠ – Slovenská asociácia stredných škôl.
3. 7. ročník Európskeho týždňa športu (ETŠ) koncom septembra.
4. Registrácia do dlhodobého projektu Aktívna škola.
5. Týždeň mobility v projekte Aktívna škola – – 18.-24.09.2023.

 


Jeseň s matematikou


Naši druháci (matematickí maniaci 😀) si v toto jesenné dopoludnie zmerali sily v riešení hlavolamov. Súťažilo sa im výborne, pretože pracovali vo dvojiciach a dve hlavy predsa len zmôžu viac ako jedna. Nielenže sa zabavili, ale ešte aj získali sladkú odmenu.

 


5 peňazí - Národná banka Slovenska


Každý z nás má skúsenosti s peniazmi. Zarábame ich, míňame, požičiavame si ich alebo požičiavame druhým, investujeme, no i strácame. Niekto peniaze schováva pod matrac, iný si vytvára svoj finančný vankúš sporením v banke. Mnohí z nás však pri hospodárení s domácim rozpočtom potrebujú poradiť. Preto sa žiaci II. A (19.10.2023) a II. D (27. 10.2023) zúčastnili workshopov.
Počas vzdelávania sa žiaci naučili orientovať v pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch. Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca pri príprave rodinného rozpočtu. Žiaci sa zážitkovou formou naučili, že môžeme ušetriť na veciach, ktoré len chceme, ale nepotrebujeme.

 


Vyhlásenie volieb do Rady školy


Riaditeľka SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice Vám oznamuje, že podľa § 25 ods. 12, písm. e) Z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje doplňujúce voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole beauty služieb, Gemerská 1, Košice.

Voľby sa uskutočnia 14.11.2023, pozrite si podrobnosti TU alebo si stiahnite súhlas s kandidatúrou

 


Ku koreňom národnej identity


Tento rok si pripomíname 180. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny, 160. výročie založenia Matice slovenskej a 30. výročie vyhlásenia samostatnej Slovenskej republiky. V tomto kontexte sa 6.10.2023 niesla literárno-historická exkurzia v Martine študentov IV.A a II.D. Navštívili Literárne múzeum, ktoré sa nachádza v prvej budove Matice slovenskej a prezentuje dejiny slovenskej literatúry a knižnej kultúry a Národný cintorín, miesto posledného odpočinku významných osobností slovenského života.

 


Ďakovný list od riaditeľa UNLP


 


Mobilita Erasmus+ Split HR 2023


Aj tento školský rok prostredníctvom programu ERASMUS+ opúšťame Košice, a tentoraz sa do sveta odišlo pozrieť 8 našich žiačok a 2 majsterky odborného výcviku a praxe. Získavajú odborné skúsenosti v ešte slnečnom Splite, kde máme našu partnerskú školu. Veríme, že zážitkov bude oveľa oveľa viac ako len zo školy. Držíme im palce.

Pozri FOTO TU

 


Školský rok 2023 - 2024


Prajeme všetkým úspešný školský rok 2023 - 2024!

 

• • •Staršie udalosti, ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2022-2023

Udalosti v školskom roku 2021-2022

Udalosti v školskom roku 2020-2021

Udalosti v školskom roku 2019-2020

Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Neprehliadnite!V roku 2021 sme sa stali držiteľmi prestížnej značky

ANGAŽOVANÁ ŠKOLA

V roku 2022 sme opäť získali značku Angažovaná škola


Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Uvažuješ??

...o práci v Európe...

...o štúdiu v Európe...


Fotogaléria