headerphoto

Projekt: Ekologickejšie chodbyNadácia VSE vyhlásila v polovici októbra svoj prvý grantový program. Podporou malých inovácií chce dať vyniknúť novým myšlienkam, novým technológiám a prispieť tak k zlepšeniu života obyvateľov a komunít východného Slovenska.


Nadácia VSE svojim rozhodnutím dňa 15. 2. 2022 podporila náš projekt v rámci jej prvého grantového programu s názvom Podpora malých inovácií, čo nás veľmi potešilo. Hlavným cieľom nášho projektu je celková racionalizácia osvetlenia priestorov chodieb spojená so zhospodárením prevádzky. Po realizácii projektu dôjde k naplneniu cieľov, a to k zvýšeniu kvality svetelného prostredia, zvýšeniu kvality životného prostredia a zvýšeniu ekonomickej prosperity, čím znížime celkovú energetickú náročnosť.

Aktualizácia: