headerphoto

Školská knižnicaVedenie knižnice:

Ing. Ľudmila Kopkášová

V knižnici nájdete nielen povinné, ale aj oddychové čítanie a odbornú literatúru. Členské sa neplatí. Okrem uvedených hodín je knižnica otvorená aj počas prestávok.

Knihy si môžete "predvybrať" z tohto ZOZNAMu.


Hodina

1

2

3

4

5

6

Pon K
Uto (párny)
K
K
(nepár.)
Str K
Štv KK
Pia K


Kalendár


Knižné tipy