headerphoto

Školský parlamentZvolení členovia školského parlamentu

Čerňáková Laura (I.A) - predsedníčka
Rusinková Sofia (I.I.) - podpredsedníčka
Gregová Laura (I.D.) - tajomníčka
Botková Radoslava (II.A.)
Kulašová Alexandra (II.I.)
Sárosiová Jesica (II.D.)
Sabolová Ivana (III.A.)
Žilová Bianka (III.I.)
Macejková Sára (III.D)
Kekešová Nikola (IV.A.)
Hőfnerová Nikola (IV.I.)
Gondoľová Antónia (I.NSA.)
Pazderaková Simona (II.NSA)

Koordinátorky ŠP

Mgr. Adriana Bodnárová

Mgr. Adriana Andó

Kalendár

Fotogaléria