headerphoto

Povinné informácie


Názov a adresa školy: Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice
Úradné hodiny
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 15:30
Zriaďovateľ školy: Košický samosprávny kraj
Predmet činnosti: Škola poskytuje podľa školského zákona vzdelanie v študijných a učebných odboroch vzdelávania, zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností. Škola môže pripravovať žiakov aj na ďalšie štúdium.
Štatutárny orgán: Mgr. Ingrid Sedláková, riaditeľka školy
Identifikačné číslo organizácie: 17078423
Daňové identifikačné číslo: 2021157578
Webová stránka školy: www.sosbeautyke.sk
Úradné hodiny na prijímanie žiadostí o sprístupnenie informácií na sekretariáte: • písomne a ústne – pondelok až piatok od 08.00 hod. do 15.00 hod
• elektronickou poštou nepretržite na e-mailovej adrese školy gemerska@sosbeautyke.sk
Telefónne číslo sekretariátu školy: 055 / 64 24 371
Zmluvy Objednávky Faktúry
Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov – možnosti odvolania súhlasu


INFORMÁCIA O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

• žiadne voľné pracovné miesta •
ARCHÍV NEAKTUÁLNYCH MIEST
 
Smernica č. 008/2022 o postupe pri poskytovaní informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  dokument pdf
Smernica č. 001/2017 o postupe pri vybavovaní sťažností.  dokument pdf
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov (v školstve), ktorými sa riadi škola pri vykonávaní svojich činností  dokument pdf
Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  dokument online
Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  dokument pdf
Etický kódex pre zamestnancov SOŠ, Gemerská 1, 040 11 Košice  dokument pdf

 Kalendár