headerphoto

Beauty srdce pre osamelých seniorov


Sme finalistami projektu Angažovaná škola

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce MŠ, ZŠ a SŠ, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele.

Študenti SOŠ beauty služieb v Košiciach ponúkli klientom z Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach svoje profesionálne služby, napr. strihanie a úpravu vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž tváre a rúk, manikúru a líčenie. Projekt posilnil nielen tímovú spoluprácu, ale zvýšil empatiu voči seniorom a komunitné a medzigeneračné vzťahy v mestskej časti Košice Juh.

 

Sociálne štipendium - 2021-2022


Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

    Hmotná núdza

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2020/2021

    Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2019

  • Presný zoznam potrebných dokladov je v dokumente (pdf):

    STIPENDIUM-poberanie

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
najneskôr do 27. septembra 2021!

Prehodnotenie poberania štipendia - info TU

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

 


Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021


Ministerstvo nebude zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole toto Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Na základe platného COVID AUTOMATU, ŠKOLSKÉHO SEMAFORU a následnej platnej regionálnej charakteristiky sa žiaci vyučujú podľa pravidiel platných v jednotlivých okresoch.

COVID automat Školský semafor Príznaky ochorenia

Stiahnite si toto Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

 

Školský rok 2021 - 2022


Slávnostné otvorenie školského roka 2021-2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 hod v priestoroch školy pri zachovaní predpísaných opatrení.

Zraz 7:45 pred školou

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2021 - 2022!

 

• • •Staršie udalosti, ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2020-2021

Udalosti v školskom roku 2019-2020

Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Neprehliadnite!

Usmernenie MV SR vzhľadom na koronavírus
Od 2.9.2020 sa zmenil názov školy. Takže je nová aj webová adresa a email.

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Uvažuješ??

...o práci v Európe...

...o štúdiu v Európe...


Fotogaléria